เปิดโผ”ครม. เศรษฐา 1″ รัฐบาลเพื่อไทย แบ่งเก้าอี้ครบ 35 ที่นั่ง ก่อนนำทูลเกล้าฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 มีรายงานว่า การจัดสรรโควตารัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ลงตัว ทั้ง 35 ตำแหน่งแล้ว คาดว่าจะส่งรายชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติได้ไม่เกินวันที่ (29 ส.ค. 66) ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ โดย รายชื่อคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียดดังนี้

 

คณะรัฐมนตรี จาก พรรคเพื่อไทย
1. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ควบรมว.คลัง
2. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ ควบรมว.พาณิชย์
3. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯ ควบ รมว.ต่างประเทศ
4. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ
5. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข
6. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง
7. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง
8. นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม
9. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
10. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
11. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม
12. น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
13. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย
14. นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์
15. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม
16. นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ
17. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี จาก พรรคภูมิใจไทย
18. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ ควบรมว.มหาดไทย
19. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ
20. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน
21. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
22. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย
23. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
24. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ
25. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์

คณะรัฐมนตรี จาก พรรคพลังประชารัฐ
26. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ควบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์
28. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข
29. นายไผ่ ลิกค์ รมช.พาณิชย์

คณะรัฐมนตรี จาก พรรครวมไทยสร้างชาติ
30. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯควบ รมว.พลังงาน
31. น.ส.พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ รมว.อุตสาหกรรม
32. น.ส.พิมภัทรา วิชัยกุล รมช.มหาดไทย
33. นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรี จาก พรรคชาติไทยพัฒนา
34. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะรัฐมนตรี จาก พรรคประชาชาติ
35. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *