พรรคไทยภักดี ยื่นหนังสือค้าน ขอพระราชทานอภัยโทษ ทักษิณ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้ส่งตัวแทนมายังกรมราชทัณฑ์ เพื่อยื่นหนังสือถึง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ขอคัดค้านขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะราย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังมีกระแสข่าวว่าครอบครัวชินวัตรกำลังเตรียมเอกสาร ขอยื่นพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะราย ให้ นายทักษิณ

ภาพจาก พรรคไทยภักดี

โดยทางพรรคไทยภักดีได้ให้เหตุผลว่า

1.นช.ทักษิณ ชินวัตร ต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริตคอรัปชั่นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมากถึง 4 คดี

เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมหลายวาระ เป็นการทำลายหลักธรรมาภิบาลของประเทศอย่างย่อยยับ สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศ ซ้ำร้ายยังมีพฤติกรรมหลบหนีการลงโทษไปต่างประเทศ ไม่เคารพยอมรับคำพิพากษาของศาล พร้อมทั้งกล่าวให้ร้ายกระบวนยุติธรรมของประเทศตลอดมา

การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของนช.ทักษิณ ชินวัตร จะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบจากการกระทำความผิดของตนเอง ไปเป็นภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง

2.จะเป็นการทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง เป็นการสร้างความอยุติธรรมขึ้นมาในประเทศ เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทางกฎหมายของประชาชน ทำให้วาทกรรมที่ว่า คุกมีไว้ขังคนจน ปรากฏเป็นจริงขึ้นมา ซึ่งกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จะต้องธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรม อย่างเคร่งครัด

3.ในสมัยที่พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ยึดนโยบายที่จะไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษในคดีทุจริตคอรัปชั่น เพื่อที่จะธำรงรักษาหลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐไว้อย่างหนักแน่นมั่นคง ซึ่งควรเป็นนโยบายที่หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจะต้องยึดถือสืบทอดเอาไว้ การดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายให้นช.ทักษิณ ชินวัตร จะเป็นแบบอย่างที่เลวร้ายต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่จะทำลายหลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐซ้ำซ้อนซ้ำซาก

ภาพจาก พรรคไทยภักดี

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *