เรื่องนี้มีเงื่อนงำ ชาวบ้านจี้ จนท. ตรวจสอบด่วน ตัดไม้พะยูงโรงเรียน 9 ต้นใหญ่ ราคาแค่ 1 แสน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า หลังจากชาวบ้านได้พาไปดูร่องรอยตัดไม้พะยูง 9 ต้น ที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ และได้มีการนำเอกสารซึ่งระบุเป็นใบเสร็จรับเงินว่า ประมูลขายในราคา 104,000 บาท ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แล้ว และหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายของกลุ่มข้าราชการเข้ามาเดินสำรวจไม้พะยูง ก่อนที่จะมีการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามภาพในการขออนุญาตตัด และทำสัญญาซื้อขายจ่ายเงินกัน

สำหรับไทม์ไลน์ในการซื้อขายไม้พะยูง ด้วยการประมูลถูกอ้างระเบียบพัสดุ กรมธนารักษ์ ของโรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก ซึ่งระบุว่า เป็นการขออนุญาตการตัดไม้ในพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อนำเงินเข้ากรมธนารักษ์นั้น ตามเอกสารเริ่มต้น เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 จากนั้น หลังจากมีการหารือกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคม ได้ทำหนังสือขออนุญาตไปที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อขออนุญาตตัดไม้พะยูงในเขตที่ราชพัสดุ

ต่อเนื่องกันมา ในวันที่ 11 เม.ย. 66 ได้รับการอนุญาตให้ตัด โดยธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์เป็นหนึ่งในกรรมการประเมินราคาไม้พะยูง 9 ต้น ราคาขาย 104,000 บาท เพียง 2 วัน ในวันที่ 12 เม.ย. 66 ได้มีการรายงานผลการประเมินราคา พร้อมทำสัญญาซื้อขาย เป็นใบเสร็จราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 และต่อเนื่องเพียง 3 วัน คือวันที่ 15 เม.ย. 66 นายหน้าก็ได้นำรถบรรทุกพร้อมเลื่อยยนต์เข้ามาทำการตัดไม้พะยูง

โดยหลังจากมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบ ปรากฏมีชาวบ้านในหลายพื้นที่ทยอยส่งเอกสาร หลักฐาน และภาพถ่าย จากหลายโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 กาฬสินธุ์ ที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะทำการขออนุญาตตัดไม้พะยูง ไปยังผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์คนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบด้านการพิจารณาอนุญาตมาประสานและแนะนำวิธีการ ตามช่องทางพัสดุที่เปิดโอกาส

แต่ถือเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของ กรมธนารักษ์ ที่มีความต้องการในการอนุรักษ์ผืนป่าตามนโยบายปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะต้นไม้พะยูงที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่นับว่าจะหาได้ยาก แต่กลับพบว่าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ดำเนินการอนุญาตให้ตัดไม้พะยูงต่อเนื่องหลายแห่ง โดยอ้างว่าเพื่อหาเงินเข้าหลวง ซึ่งก็ไม่เคยรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแม้แต่ครั้งเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *