ครูจะไปเยี่ยมบ้าน นร.บอกบ้านหนูจน เลี้ยงควาย พอไปถึงแบบนี้ไม่จนนะลูก

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของครูและนักเรียน สำหรับ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิด ความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนต่อไป

ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้ TikTok @jungkolf555 ได้โพสต์วิดีโอคลิปไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ก่อนที่จะไปนักเรียนบอกว่าบ้านหนูจนเลี้ยงควายช่วยยายนะครับ พอครูไปเห็นสภาพที่เลี้ยงควาย แบบนี้ไม่เรียกว่าจนนะลูก โดยได้โพสต์ระบุว่า

นี่ไม่เรียกจนเเล้วลูก ชื่นชมความขยัน #เลี้ยงควายก็รวยได้ #นครพนม #ครูนครพนม

ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน แต่นักเรียนบอกว่าบ้านหนูจนช่วยยายเลี้ยงควาย

นี่คือสิที่ครูไปเห็น ควายไม่ต่ำกว่า 10 ตัว มีควายเยอะขนาดนี้ ตัวใหญ่ๆ ด้วย ราคารวมทั้งหมดนี้คงเป็นล้าน

นี่ไม่เรียกว่าจนนะลูก บ้านมีควายหลายตัวขนาดนี้ ตัวใหญ่ๆ สวยๆ ทั้งนั้นเลย เงินเก็บครอบครัวก็อยู่กับควายที่หนูเลี้ยงนั้นแหละ แต่ในความคิดเด็ก รวยคือมีบ้านมีรถสวยๆ ควายที่ครอบครัวหนูมีขายได้เป็นล้านเลยนะนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *