เปิดทรัพย์สิน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หลังลาออกรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในสมัยรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

พบว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 131,691,770 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงิน ที่ดิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ดังนี้

เงินสดจำนวน 500,000 บาท

เงินฝากทั้งหมด 7 บัญชี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 17,632,269 บาท

เงินให้กู้ยืมจำนวน 38,000,000 บาท

เงินลงทุน 6 รายการ เป็นจำนวน 15,244,651 บาท

ที่ดิน 63 แปลง ทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี มุกดาหาร เชียงราย ลำพูน และตราด รวมมูลค่าทั้งสิ้นเป็นเงิน 44,650,850 บาท

สิทธิและสัมปทานจากประกันชีวิตเป็นจำนวนเงิน 14,644,000 บาท

เรือกลเดินทะเล มูลค่า 900,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น ๆ รวมมูลค่า 120,000 บาท

ทั้งนี้ไม่พบว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส มีภาระหนี้สินใด ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ

จากการแถลงล่าสุด ยืนยันแล้วว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส. เรียบร้อยแล้ว มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ภาพจาก พรรคเสรีรวมไทย

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *