พัชรวาท น้องชายบิ๊กป้อม ลาออก บร์อดบริษัทฯ ทั้งหมด

วันที่ 30 ส.ค. 66 มีรายงานว่า 3 บริษัทมหาชน ได้แจ้งเรื่องกรรมการลาออก กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า นั่นคือ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชากรตำรวจแห่งชาติ

โดย 3 บริษัทมหาชนดังกล่าว ประกอบด้วย

บริษัท ชีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมกรอิสระ และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประเภทกรรมการอิสระ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

รวมไปถึง บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

โดยทุกบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ซึ่งเป็นน้องชายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีชื่อติดโผในคณะรัฐมนตรีเศรษฐา 1 ในตำแหน่ง เช่น ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และว่าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *