ก้าวไกล ยื่นด่วน ญัตติแก้ไขน้ำประปา หลังประชาชนร้องเรียนหนักมาก

วันที่ 31 ส.ค.2566 ที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภา นางสาวรภัสสร นิยะโมสถ ส.ส.ลำปาง พรรคก้าวไกล พร้อมเพื่อน ส.ส. ในพรรคแถลงเรื่องการยื่นญัตติด่วน การหาแนวทางจัดการบริหารประปาทั่วประเทศ ภายหลังได้รับการร้องเรียนมา

นางสาวรภัสสร ระบุว่า เนื่องจากตลอดเกือบ 4 เดือน ที่ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนราษฎร ปัญหาที่ได้รับร้องเรียนอย่างต่อเนื่องคือคุณภาพน้ำประปา ที่มีสีขุ่นแดง ไม่ใสสะอาด นอกจากนี้ยังมีปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะตั้งคำถามและสงสัย ว่า ทำไม ส.ส. ไม่ไปแจ้งปัญหาเหล่านี้ให้กับการประปา ตนต้องชี้แจงว่า ความเป็นจริงของประเทศไทย ณ ขณะนี้ พื้นที่ในหลายจังหวัดส่วนใหญ่ของประเทศไทย ไม่มีการประปานครหลวง แบบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่มีการประปาภูมิภาคแบบที่มีตามหัวเมืองใหญ่

ในความเป็นจริงน้ำดื่มน้ำใช้ที่พ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดใช้อยู่ทุกวันนี้ เป็นระบบประปาที่หมู่บ้านดูแลกันเอง เป็นระบบประปาที่เทศบาล อบต.ดูแลกันเอง และในบางพื้นที่ยังมีปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบที่ไม่เพียงพอ ทั้งแหล่งน้ำผิวดิน ทั้งแหล่งน้ำใต้ดิน

ซึ่งหากไล่ย้อนดูการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ก็จะพบว่า ในรัฐบาลแต่ละยุคก็จะมีการอุดหนุนงบประมาณลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ให้กับประชาชน แต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่องในอดีต ก็ไม่อาจสามารถสร้างความมั่นคงทางน้ำกินน้ำใช้ให้แก่พี่น้องประชาชนได้ อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ ก็คือ การปรึกษาหารือ 3 นาทีในทุกๆ สัปดาห์จากเพื่อนสมาชิกจากหลายๆพรรค ก็คือ การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำประปา

ทั้งนี้ สส.พรรคก้าวไกล จึงมีมติร่วมกัน ยื่นญัตติด่วนเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารน้ำประปาทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นประปาหมู่บ้าน ประปาของท้องถิ่น ประปาส่วนภูมิภาค และประปานครหลวง ตั้งแต่การจัดสรรน้ำดิบ การผลิตและให้บริการ การควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐาน โดยหวังว่า เรื่องนี้จะได้รับการสนับสนุนจาก สส. ทุกพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพเสียที

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *