โค้งสุดท้าย แห่ซื้อเลข เรือหลวงตาชัย หลังเข้าประจำการกองทัพเรือ

ใกล้วันหวยออก บรรดาเซียนตัวเลขก็ออกควานหาเลขเด็ด เพื่อเอาไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กัน โดยล่าสุดบรรดาคอหวยในภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.ชลบุรี ได้หาซื้อเลขเด็ดเป็นหมายเลขเรือรบหลวงตาชัย คือหมายเลข 859 ซึ่งมีพิธีรับมอบไปเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับ เรือหลวงตาชัย จัดสร้างต่อขึ้นตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ. 2558-2567 โครงสร้างกำลังรบ ได้กำหนดให้มีเรือลากจูง สำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ลำ ซึ่งในปัจจุบัน กองทัพเรือ มีเรือลากจูงปฏิบัติราชการแล้ว จำนวน 6 ลำ และมีแผนปลดระวางประจำการ 1 ลำ ทำให้เหลือเรือลากจูงใช้ในราชการเพียง 5 ลำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางทดแทน

การต่อ เรือหลวงตาชัย ซึ่งเป็นเรือลากจูงขนาดกลาง จะเข้าประจำการยังกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เพื่อสนองภารกิจให้การสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำ ที่จะได้รับมอบมาใช้ปฏิบัติราชการในปี 2567 โดย กองทัพเรือ ได้จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทอู่ต่อเรือภายในประเทศ คือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *