เห็นด้วยไหม ถ้าจะล็อคดาวน์ทั้งประเทศ

เห็นด้วยไหม ถ้าจะล็อคดาวน์ทั้งประเทศ

เป็นอีกข่าวที่ตอนนี้ที่ประชาชนกำลังสับสนเกี่ยวกับสนถานการณ์ในตอนนี้ เพราะรัฐประกาศข่าว

เกี่ยวกับการล็อคดาวน์ทั้งประเทศ แต่ยังไม่ประกาศแน่ชัด สำหรับตอนนี้หลายๆคนกังวล

ว่าต้องเตรียมตุนของกินไว้หรือเปล่า

โดย เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การ CV-19 หรือ ศปก.ศบค. กล่าวถึงข้อเสนอให้ ศบค. ล็อกดาวน์

 

แต่ตอนนี้รอข้อเสนออย่างเป็นทางการ และรับฟังความเห็นจากทางกระทรวงสาธารณสุขก่อนเป็นลำดับแรก

โดย ศบค.พร้อมรับไว้พิจารณาอยู่แล้ว จากนั้นจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดยังทรงตัวอยู่ แต่ตัวเลขจะถึงขั้นไหนค่อยมาว่ากันอีกที

อยากให้สื่อทำความเข้าใจกับคำว่าล็อกดาวน์ ว่า หมายความว่าอย่างไร ถ้าเป็นเหมือนตอนเดือนเมษายน 2563 คือการล็อกดาวน์จริง เพราะรวมถึงการเคอร์ฟิวส์ด้วย

แต่หลังจากนั้นไม่ใช่ล็อกดาวน์ เป็นเพียงการปิดกิจการและจำกัดการเคลื่อนย้าย ฉะนั้นถ้าใช้คำว่าล็อกดาวน์ ในขณะนี้ที่เป็นการปิดบางกิจการ คนจะเข้าเข้าใจว่าเหมือนเดือนเมษายน 2563

เมื่อถามว่า หากจะประกาศล็อกดาวน์ หรือจะประกาศในภาพรวมทั้งหมด พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า

จะเน้นเข้มข้นในพื้นที่แพร่ระบา ดทั้งในกทม. และปริมณฑล หรือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนพื้นที่อื่นจะมีมาตรการเสริม หากล็อกดาวน์หรือเซมิล็อกดาวน์

หรืออะไรก็ตาม ถ้าทำเฉพาะกทม.หรือปริมณฑล แต่พื้นที่อื่นไม่ทำจะไม่สอดคล้องกันฉะนั้นต้องลดหลั่นไปตามเหมาะสม

เมื่อถามว่า เหตุใดรัฐบาลถึงเลี่ยงคำว่าล็อกดาวน์ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่ได้หลีกเลี่ยง แต่ความหมายต้องชัดเจน คำว่าล็อกคือไม่ให้ไปไหน

แต่ช่วงหลังให้ไปไหนมาไหนได้ เมื่อใดที่ต้องใช้คำว่าล็อกดาวน์ หรือทำบางช่วงเวลาและบางพื้นที่ต้องระบุให้ชัดเจน

 

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องยอมรับความจริงว่าผู้ประกอบการหาเช้ากินค่ำ หรือผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำเดือดร้อนมาก

ถ้าทำอย่างนั้นคนจะเดือดร้อนจำนวนมาก ทั้งนี้การทรวงการคลัง ได้แจ้งข้อมูลในช่วงเมษายน 2563 ว่าใช้งบประมาณเยียวย า เดือนละเกือบ 3 แสนล้านบาท ถ้าเราทำอีกจะต้องหางบประมาณมาเยียวย าประชาชนอีกมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *