กฎหมาย คาร์ซีท บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับหนัก

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เริ่มวันนี้ ลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ใช้ คาร์ซีท ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัย พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็ก หากไม่มี คาร์ซีท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก เพื่อลดการบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉิน

พร้อมแนะนำ คาร์ซีท แบบปลอดภัย และถูกต้อง ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรียบเรียง ทีมข่าวสยามนิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *