สำนักงบฯ เปิดทางรัฐบาลใหม่ รื้องบปี 67 แจกเงินดิจิทัล 5.6 แสนล้านบาท แนะทำงบขาดดุลเพิ่มได้ 50,000 ล้านบาท

วันที่ 23 ส.ค. 2566 นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดทำตามนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งจะใช้วงเงินมากถึง 560,000 ล้านบาทนั้น เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้ว สำนักงบประมาณจะรายงานสถานะงบประมาณประเทศให้รับทราบ

นายเฉลิมพล กล่าวต่อว่า เบื้องต้นมองว่า สำนักงบฯ เพียงหน่วยงานเดียวคงทำไม่ได้ รัฐบาลต้องหารือและใช้เครื่องมือของกระทรวงการคลังในการหาเม็ดเงินเพิ่มเติม และอาจปรับลดลงประมาณบางส่วนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนลง เพื่อมีเงินส่วนหนึ่งไปขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวได้

นายเฉลิมพล กล่าวอีกว่า ปีงบประมาณ 2567 สามารถขาดดุลได้เพิ่มอีก 50,000 ล้านบาท เป็นขาดดุลงบประมาณ 643,000 ล้านบาท แต่ยังเป็นการขาดดุลงบประมาณน้อยกว่าในปีงบประมาณ 2566 ที่ขาดดุลฯ 695,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะตัดสินใจอย่างไร

นายเฉลิมพล กล่าวต่อว่า ส่วนต้องกู้เงินเพิ่มหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 2567 ด้วย ถ้าจัดเก็บงบประมาณเกินเป้าหมายก็อาจกู้น้อยลง และอาจมีเครื่องมืออื่นที่รัฐบาลต้องคุยกับกระทรวงการคลังว่าจะทำอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *