รู้สึกไม่สบายใจ ส.ส.เพื่อไทย รุมตำหนิ หมออ๋อง แต่งกายไม่สุภาพ

วันที่ 24 ส.ค. 2566 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี หมออ๋อง นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของสำนักงานนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ สำนักงาน อีอีซี ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บุญวิเศษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นตำหนิการแต่งกายของ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา โดยกล่าวว่า ข้อบังคับการประชุมสภาฯ สส.ต้องแต่งกายเครื่องแบบรัฐสภา ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือชุดตามระเบียบที่สภาฯกำหนด แต่ชุดที่ประธานแต่ง เห็นแล้วไม่สบายใจ ไม่เรียบร้อย เกรงจะเป็นบรรทัดฐานให้ที่ประชุม นี่คือรัฐสภา ขอให้เป็นตัวอย่างแก่สมาชิกด้วย

ขณะเดียวกัน นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีความไม่สบายใจ เนื่องจากเขาก็มีส่วนในการยกร่างข้อบังคับการประชุมด้วย ซึ่งการแต่งกายถือเป็นเรื่องสำคัญ และจะกลายเป็นแบบอย่างของ สส.ที่ไม่ใช่สากลนิยม จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการแต่งกายของสมาชิกรัฐสภา เพื่อให้ สส.และ สว.ปฏิบัติไปพร้อมเพรียงและเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาดังกล่าว

หลังจากถูกตำหนิ นายปดิพัทธ์ ชี้แจงว่า การแต่งกายชุดสากลนิยมเคยหารือแล้วว่า การใส่เสื้อคอจีน แล้วใส่สูททับ โดยไม่ใส่เนคไท เป็นชุดสุภาพ ตามระเบียบสภาฯ ตนเคารพทุกคน ถ้าไม่สบายใจก็จะแต่งตัวให้ดีขึ้น แต่ยืนยันว่า ตนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ วันนี้ถ้าจะยึดแบบสากลนิยมจริงๆ การแต่งกายของหลายคนคงไม่ผ่าน ขอให้เดินหน้าประชุมก่อน เรื่องระเบียบต่างๆ จะนำกลับไปพิจารณา ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *