นิด้าโผล เผยประชาชนไม่เชื่อ รัฐบาล เศรษฐา สลายความขัดแย้งทางการเมืองได้

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนล่าสุด เรื่อง ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง โดยทำการสำรวจประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นใน กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ สลายขั้ว ของพรรคเพื่อไทย โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี จะทำให้มีการสลายความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มเสื้อเหลือง เสื้อแดง กปปส. พบว่า

ร้อยละ 36.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 20.61 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 20.53 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 2.29 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการกลับประเทศไทยของนายทักษิณ ชินวัตร เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะทำให้มีการสลายความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มเสื้อเหลือง เสื้อแดง กปปส. พบว่า

ร้อยละ 30.76 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 27.02 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 22.29 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 1.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทางการเมืองในอนาคต พบว่า

ร้อยละ 39.39 ระบุว่า กลุ่มเสื้อส้ม กับ ทุกกลุ่ม (เสื้อเหลือง เสื้อแดง กปปส.)

ร้อยละ 24.89 ระบุว่า ไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มอีกต่อไป

ร้อยละ 16.56 ระบุว่า กลุ่มเสื้อแดง กับ กลุ่มเสื้อส้ม

ร้อยละ 6.72 ระบุว่า กลุ่มเสื้อเหลือง กับ กลุ่มเสื้อแดง

ร้อยละ 2.44 ระบุว่า กลุ่มเสื้อแดง กับ กลุ่ม กปปส.

ร้อยละ 2.29 ระบุว่า กลุ่มเสื้อเหลือง กับ กลุ่มเสื้อส้ม

ร้อยละ 1.45 ระบุว่า กลุ่ม กปปส. กับ กลุ่มเสื้อส้ม

ร้อยละ 0.53 ระบุว่า กลุ่มเสื้อเหลือง กับ กลุ่ม กปปส.

ร้อยละ 10.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ภาพจาก NIDA poll

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *