@..โค๊ชซิโก้.​ บุตรทำให้ห​ายเหนื่อย..

เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนคงรู้จัก และคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี สำหรับโค๊ชฟุตบอลคนเก่ง.

 

 

อย่าง “โค๊ชซิโก้ เกี ยรติศักดิ์” โดยเจ้าตัวเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงมานานหลายปีแล้ว

 

 

มีผลง าน และสร้ างชื่อเสียงให้กับบ้านเรามาแล้วหลายครั้ง ด้วยหน้าที่การง านของคุณโก้.

 

 

ทำให้เจ้าตัวไม่ค่อยมีเวล าได้อยู่กับค รอบครัวเลย หลังจากแต่ งกับภรรย ามาได้เจอหน้ากัน.

 

 

แค่ปีละสองครั้งเท่านั้น ซึ่งภรรย าก็เข้าใจดี เวล าที่จะได้กลับมาเจอหน้ากันจะรู้สึกดีใจมาก.

 

 

และเตรียมของขวั ญไว้ให้กับภรรย าทุกครั้ง ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆ ทั้งนี้ความสัมพันธ์.

 

 

ของคุณโก้กับภรรย าก็ร าบรื่น และไปได้ด้วยดี เจ้าตัวเป็นคนมั่นคงในความรัก ปัจจุบันมีบุตรสาว.

 

 

ด้วยกันแล้วสามคน ซึ่งบุตรเป็นคนน่ารัก เชื่อฟัง และเติ บโตมาอย่างดี ซึ่งบุตรเข้าใจดี.

 

 

แม้ว่าพ่อจะไม่ค่อยมีเวล าให้ แต่ค รอบครัวก็ยังคงอบอุ่น และสมบูรณ์แบบไม่น้อยเลย.

 

 

เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อบุตรสาวทั้งสามนอกจากรูปร่ างหน้าตาดีแล้ว.

 

 

ยังมีความสามารถรอบด้ าน เรียนเก่ง และทำให้พ่อแม่ภูมิใจตลอด ทั้งยังช่วยกันทำขน มข าย.

 

 

เพื่อหาร ายรับเอง โดยไม่พึ่งพาคุณพ่อให้ช่วยโป รโมตให้เลย ทำกันเองทุกขั้นต อน.

 

 

ทั้งนี้ไปได้ด้วยดี จ นกลายเป็นกิ จการหนึ่งของค รอบครัวไปแล้วค่ะ เรียกได้ว่าชีวิต.

 

 

ของเจ้าตัวตอนนี้ล งตัว และมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้.

 

 

กับเจ้าตัว และค รอบครัวอีกครั้ง ขอให้มีความสุขมากๆ ขอบคุณที่สร้ างชื่อเสียงให้บ้านเรามาตลอด

Leave a Reply

Your email address will not be published.